Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen

Peter Mertens
pubblicato da Epo, Uitgeverij

Prezzo online:
12,99

`Het lijkt altijd onmogelijk', zei de betreurde Nelson Mandela, `tot het gerealiseerd is.' De kinderen uit de mijnen halen en de schoolplicht invoeren, dat was voor sommigen `te gek voor woorden'. En toch gebeurde het. Betaald verlof en de vijfdagenweek golden ooit als `van een andere planeet'. Tot ze verwezenlijkt werden. Vandaag leveren we in. Niet alleen op ons budget. Veel meer nog op ons denkvermogen. Dit boek brengt daar verandering in. Zestien doeners die durven dromen, brengen in dit boek acht overrompelende kleuren samen. Een palet van acht verrassende ideeën die de samenleving creatief uitdagen. Stel je voor dat schoolmoeheid een uitstervend woord wordt. Stel je voor dat we met z'n allen straks nog 30 uren werken, en al die andere uren kunnen besteden aan muziek, aan cultuur, aan sport of gewoon aan samen zijn. Ja, stel je voor dat er geen wooncrisis meer zou zijn, geen drempels meer voor dokters, en geen straffeloosheid voor racisme. Dat we in klimaatneutrale steden zouden leven, en ook echt zelf zouden beslissen. Ja, stel je voor, dat het alledaagse ongewoon wordt, en het ongewone alledaags. Laat je vervoeren door deze zuurstoftrein van vernieuwing.

Dettagli

Generi Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Epo, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/04/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789462670396

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen"

De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima