Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Er bestaan 101 ongeschreven regels waar je aan moet voldoen als je een vrouw bent: je hoort ten alle tijden slank te zijn, lichaamshaar is not done en als je 's avonds op stap gaat, draag je best geen kort rokje. In De naakte waarheid bespreekt Jozefien op een verhelderende manier de oorsprong van deze regels. Aan de hand van persoonlijke getuigenissen, flink wat onderzoek, geschiedkundige weetjes en vooral veel referenties uit de popcultuur, vertelt ze met veel humor en zelfrelativering en zonder taboes wat het betekent om een vrouwenlichaam te hebben.

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Questioni femminili » Studi di Genere e gruppi sociali » Donne

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/09/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789492159625

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De naakte waarheid"

De naakte waarheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima