Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De onafscheidelijken

De Beauvoir Simone
pubblicato da Cossee, Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

Als Andrée de katholieke meisjesschool komt binnenlopen, is de negenjarige Sylvie - het alter ego van Simone de Beauvoir - direct onder de indruk. Dit meisje, gemodelleerd naar De Beauvoirs vriendin Zaza, heeft een jaar school gemist omdat ze ernstige brandwonden had opgelopen, maar gaat door het leven met een wonderbaarlijke zelfverzekerdheid die Sylvie alleen van volwassenen kent. Al snel wijken de twee niet meer van elkaars zijde. Sylvie en Andrée verdiepen zich in literatuur en filosofie en verkennen Parijs. Samen voeren ze een - vaak innerlijke - strijd tegen de conventionele verwachtingen rondom vrouwelijkheid, seksualiteit en geloof. In deze niet eerder verschenen autobiografische roman blikt Simone de Beauvoir terug op haar bijzondere vriendschap met Zaza. De onafscheidelijken is een wonderschone kennismaking met de jeugd van een van 's werelds invloedrijkste

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Cossee, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789059369382

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De onafscheidelijken"

De onafscheidelijken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima