Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De papaclausule

Jonas Hassen Khemiri
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
11,99

Een vader keert voor een verblijf van tien dagen van tien dagen terug naar Zweden om zijn volwassen kinderen op te zoeken die hij ooit in de steek liet. Zijn dochter is zwanger van een foute man, zijn neurotische zoon heeft kinderen gekregen en wil dat zijn vader, die nu opa is, voor zichzelf zorgt en niet in alles op zijn zoon leunt. Er moet opnieuw onderhandeld worden over de `papaclausule'. Maar kan dat? Niet zonder strijd.
Jonas Hassen Khemiri's nieuwe roman gaat over familiegeheimen en bloedbanden, over stoeptegels en dinosaurussen, over liefde en beschaamd vertrouwen. En over de uitdaging om ondanks alles een familie te blijven. Over De papaclausule: `De papaclausule is Khemiri's beste roman tot nu toe en tegelijk een van de literaire hoogtepunten van dit jaar!' - Expressen `Een subtiel en teder boek dat heel dichtbij komt, vol empathie en humor.' - Svenska Dagbladet Over Alles wat ik me niet herinner: `Een prachtig en mysterieus boek. Leest als een journalistiek of crimineel onderzoek, waarbij iedere zin siddert van Khemiri's betoverende stijl.' - Herman Koch `Khemiri zet hoop en desillusie, realisme en verbeelding tegenover elkaar. Juist zijn speelse vertelwijze maakt het boek sprankelend en spannend.' - de Volkskrant

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/05/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789038805320

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De papaclausule"

De papaclausule
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima