Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De patissier van Parijs

Laura Madeleine
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

Een heerlijke roman voor fans van Sarah-Kate Lynch en Nora Roberts. `De patissier van Parijs' neemt je mee naar vervlogen tijden Parijs, 1909. Het toeval leidt Guy naar P√Ętisserie Clermont, waar hij onmiddellijk geraakt wordt door de schoonheid van de elegante creaties - en door de dochter van de patissier, Jeanne. De twee worden verliefd, maar net als het broze suikerwerk waar de patisserie om bekendstaat, is hun geluk kwetsbaar Cambridge, 1988. Petra ontdekt een foto van haar opa, een gerespecteerd auteur, met twee mensen die ze niet kent en de mysterieuze tekst `Vergeef me'. Als haar opa's biograaf vervolgens een schandaal ruikt en daar zijn pijlen op richt, begint een race naar de waarheid. Een hartverwarmend verhaal voor lezers van Santa Montefiore, Sarah Lark en Nicky Pellegrino.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/07/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789026138164

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De patissier van Parijs"

De patissier van Parijs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima