Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De la rasarit pâna la apus: ianuarie-februarie 2023

Editura Presa Buna Iasi
pubblicato da Editura Presa Buna Iasi

Prezzo online:
0,00

Pentru fiecare zi a fost preluata caseta din Agenda liturgica 2023 în care se gasesc: ziua i sfântul zilei, note liturgice care indica timpul liturgic, solemnitaile i sarbatorile, lecturile biblice ale Liturghiei, versetul principal care exprima tema fiecarei lecturi, explicaii referitoare la Liturghia zilei, culoarea hainelor liturgice, fazele lunii, zilele în care sunt Rogaiuni, saptamâna psalmilor de la Breviar, alte date cu privire la ziua respectiva. În caseta, la comemorarile obligatorii au fost trecute lecturile proprii. Totodata, în carte pot fi gasite: Rânduiala Sfintei Liturghii (româna i latina), Rugaciunea credincioilor pentru fiecare zi, Prefeele de la Liturghie i Propriul timpului.

Broura apare din ianuarie 1998, la doua luni, pe doua coloane, cu rubricile: Asculta, Mediteaza i Gândul zilei.

Meditaiile pentru anul 2023 sunt pregatite de preoi din Dieceza de Iai. Textele din Gândul zilei sunt luate din Calendarul Cinci pâini de orz" 2023, Ed. Presa Buna".

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Bibbia: testi e commenti » Cristianesimo

Editore Editura Presa Buna Iasi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/01/2023

Lingua Rumeno

EAN-13 1230006032340

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De la rasarit pâna la apus: ianuarie-februarie 2023"

De la rasarit pâna la apus: ianuarie-februarie 2023
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima