Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De la rsrit pân la apus: martie-aprilie 2019

Editura Presa Buna Iasi
pubblicato da Editura Presa Buna

Prezzo online:
2,00

Pentru fiecare zi a fost preluat caseta din Agenda liturgic 2019 în care se gsesc: ziua i sfântul zilei, note liturgice care indic timpul liturgic, solemnitile i srbtorile, lecturile biblice ale Liturghiei, versetul principal care exprim tema fiecrei lecturi, explicaii referitoare la Liturghia zilei, culoarea hainelor liturgice, fazele lunii, zilele în care sunt Rogaiuni, sptmâna psalmilor de la Breviar, alte date cu privire la ziua respectiv. În caset la comemorrile obligatorii au fost trecute lecturile proprii.

Broura apare din ianuarie 1998, în format A5, iar din ianuarie 2010 în format B5. Începând cu ianuarie 2005, sau mai adugat: Rânduiala sfintei Liturghii (român i latin), Rugciunea credincioilor pentru fiecare zi, Prefeele de la Liturghie i Propriul timpului. Începând cu ianuarie 2012 apare la dou luni, pe dou coloane, cu rubricile: Ascult, Mediteaz, Reine, Gândul zilei, Anul Milostivirii Divine (La ultima s-a renunat în anul 2017, iar la rubrica Reine în anul 2018).

Meditaiile pentru anul 2019 sunt preluate din predicile Sfântului Printe Francisc rostite în capela Sfânta Marta" din Vatican sau cu alte diverse ocazii. În zilele în care nu s-a gsit nicio predic de-a papei, meditaiile s-au preluat din alte surse notate la finalul fiecreia. Anul 2019 este un an în care meditm împreun cu Sfântul Printe.

Textele din Gândul zilei sunt luate din Calendarul Cinci pâini de orz" 2019, Ed. Presa Bun".

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo » Bibbia: testi e commenti

Editore Editura Presa Buna

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/02/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 1230003073513

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De la rsrit pân la apus: martie-aprilie 2019"

De la rsrit pân la apus: martie-aprilie 2019
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima