Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pentru fiecare zi a fost preluat caseta din Agenda liturgic 2020 în care se gsesc: ziua i sfântul zilei, note liturgice care indic timpul liturgic, solemnitile i srbtorile, lecturile biblice ale Liturghiei, versetul principal care exprim tema fiecrei lecturi, explicaii referitoare la Liturghia zilei, culoarea hainelor liturgice, fazele lunii, zilele în care sunt Rogaiuni, sptmâna psalmilor de la Breviar, alte date cu privire la ziua respectiv. În caset, la comemorrile obligatorii au fost trecute lecturile proprii. Broura apare din ianuarie 1998, în format A5, iar din ianuarie 2010, în format B5. Începând cu ianuarie 2005, s-au mai adugat: Rânduiala sfintei Liturghii (român i latin), Rugciunea credincioilor pentru fiecare zi, Prefeele de la Liturghie i Propriul timpului. Începând cu ianuarie 2012, apare la dou luni, pe dou coloane, cu rubricile: Ascult, Mediteaz, Gândul zilei (din ianuarie 2018). Meditaiile pentru anul 2020 sunt pregtite de preoi din Dieceza de Iai. Textele din Gândul zilei sunt luate din Calendarul Cinci pâini de orz" 2020.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo » Bibbia: testi e commenti

Editore Editura Presa Buna, Iasi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/04/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003861899

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De la rsrit pân la apus: mai-iunie 2020"

De la rsrit pân la apus: mai-iunie 2020
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima