Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nu är det 70-tal. Vänstervågen från 1968 ter sig närmast som en idyll jämfört med det krig som håller på att växa fram mellan Europas säkerhetstjänster och en alltmer splittrad vänsterrörelse. Det blir bokstavligen en fråga om liv eller död.
Eric Letang arbetar på dagarna som biträdande jurist på Henning Sjöstrands famösa advokatbyrå. Men på nätterna och fritiden ingår han i en hemlig säkerhetstjänst inom den vänster som försöker organisera försvaret mot en hela tiden aggressivare statlig fiende. Hans stora kärlek Gertrude är verksam som advokat i Hamburg medan klimatet hårdnar och hon får uppleva hur hennes vänner undan för undan fängslas eller dödas.
I Sverige arbetar statens hemliga agenter efter västtysk förebild för att försöka provocera fram en öppen konfrontation mellan "terrorister" och staten. För den motståndsrörelse där Eric Letang ingår blir det en katt- och råttalek i ett allt farligare spel.
Samtidigt som släkten Lauritzen växer och en ny generation föds.

De som dödar drömmar sover aldrig är den åttonde delen i Jan Guillous romanserie om släkten Lauritzen och 1900-talet.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Piratförlaget

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/09/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789164243300

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De som dödar drömmar sover aldrig"

De som dödar drömmar sover aldrig
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima