Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De straf die ze verdient

Elizabeth George
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
9,99

De burgers van het Engelse stadje Ludlow zijn diep geschokt als de plaatselijke diaken beschuldigd wordt van een ernstig misdrijf en gearresteerd wordt. Kort daarna wordt hij dood in zijn cel gevonden. In opdracht van Scotland Yard probeert sergeant Barbara Havers enig licht te werpen op het mysterieuze incident. In het begin wijst alles op de zelfmoord van een wanhopig man, maar Havers en inspecteur Thomas Lynley twijfelen daaraan. Samen nemen ze een kijkje achter de idyllische fa├žade van Ludlow en ontdekken dat bijna iedereen er iets te verbergen heeft...

De straf die ze verdient is de ingenieuze twintigste Lynley-thriller over de leugens die we vertellen en de leugens die we geloven.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir » Legal thriller e thriller politico

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789044976199

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De straf die ze verdient"

De straf die ze verdient
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima