Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De taal van de vrede

Marshall B. Rosenberg
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

De internationaal bekende vredestichter, mediator en psycholoog Marshall Rosenberg toont ons hoe we vrede kunnen brengen door de taal van de vrede te spreken. De internationaal bekende vredestichter, mediator en psycholoog Marshall Rosenberg toont ons hoe we vrede kunnen brengen door de taal van de vrede te spreken. Als je de oefeningen doet, leer je zelf geweldloos en effectief te communiceren, zodat er meer vrede ontstaat in jezelf en je omgeving. Het is bij Geweldloze Communicatie belangrijk dat we onze gevoelens, behoeftes en verzoeken op zo'n manier verwoorden, dat ze een geschenk zijn. Ze zijn een geschenk omdat de ander nu weet wat er in ons leeft en kan gaan geven, wat ieder mens in wezen heerlijk vindt. We leren luisteren naar de gevoelens en behoeftes achter de uitspraken van andere mensen. 'De taal van de vrede spreken is de meest effectieve manier die ik overal ter wereld - in onze relaties, in gezinnen met grote problemen, in disfunctionele bureaucratieƫn en in door oorlog verwoeste landen - heb toegepast om tot een vreedzame oplossing van een conflict te komen. De taal van de vrede spreken door het model van Geweldloze Communicatie toe te passen, biedt ons de kans om de ernst van conflicten te verminderen of ze op te lossen.' - Marshall B. Rosenberg

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/12/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789020215229

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De taal van de vrede"

De taal van de vrede
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima