Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De taal van vlinders

Wendy Williams
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
12,99

Een kleurrijk inkijkje in de verborgen wereld van vlinders

Van vlindertuinen tot dierententoonstellingen: er zijn maar weinig insecten die ons zo kunnen bekoren als vlinders. In dit baanbrekende boek onthult Wendy Williams de innerlijke levens van deze `vliegende bloemen'.

Williams neemt ons mee naar vlinderhabitats over de hele wereld en laat ons niet alleen kennismaken met verschillende soorten, maar ook met de wetenschappers die hun leven hebben gewijd aan het bestuderen ervan. De taal van vlinders onderzoekt het oeroude partnerschap tussen vlinders en mensen, en waarom ze ons blijven fascineren. Ontroerend en ongelooflijk diepzinnig: dit prachtig geschreven boek onthult de cruciale rol die deze bijzondere wezens in onze wereld spelen.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Argomenti d'interesse generale » Opere generali , Ambiente e Animali » Cani Gatti e altri Animali » Farfalle, ragni e altri insetti

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789402761221

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De taal van vlinders"

De taal van vlinders
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima