Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In dit eerste, los te lezen, boek van de Rata Station-serie reis je terug naar Nieuw-Zeeland in de 19e eeuw, waar twee jonge vrouwen kiezen voor een nieuwe toekomst. `Het seizoen van de vuurbloemen' (`Die Zeit der Feuerbl├╝ten') van Sarah Lark is het eerste deel van een nieuwe Nieuw-Zeeland-trilogie. Eerder verschenen in Nederland de `Land van belofte-trilogie' en twee delen van de `Eiland van duizend bronnen-serie'. Voor de lezers van Sofia Caspari en Leila Meacham

Duitsland, 1837. Ida sluit zich aan bij een groep jonge mensen die naar Nieuw-Zeeland zullen vertrekken. Hun is land beloofd, en vrijheid. Maar als het aan Ida lag, mocht Ottfried, haar door haar familie uitgezochte verloofde, wel achterblijven.

Nieuw-Zeeland, 1837. Cat is opgegroeid in een bordeel, en weet dat ze binnenkort gedwongen zal worden daar ook zelf de kost te verdienen. Ze vlucht weg, het binnenland in, op zoek naar een andere toekomst voor zichzelf. Ida en Cat ontdekken al snel dat je niet altijd iedereen op hun woord kunt geloven. Lukt het hen om toch het nieuwe begin te vinden dat zij zoeken?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica » Saghe , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Saghe

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/03/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789026145087

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De tijd van de vuurbloemen"

De tijd van de vuurbloemen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima