Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De tijden veranderen
De tijden veranderen

De tijden veranderen

Carmen Korn
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
13,99

Vier vrouwen, vier families, één eeuw geschiedenis: het derde deel in deze allesomvattende, meeslepende trilogie. 1970. Henny viert haar zeventigste verjaardag. Op het tuinfeest staan haar vriendinnen aan haar zijde, zoals ze dat al tientallen jaren doen. Tot Henny's grote vreugde zijn haar kleindochter Katja, Ida's dochter Florentine, en Ruth, de dochter van Käthe, er ook bij. Ook zij delen hun geluk, hun verdriet, de onbeduidende en de grote momenten.

Hun verhalen spelen zich deze keer af in het licht van de jaren zeventig en tachtig: een verdeeld Duitsland, de oorlog in Vietnam, de terreur van de RAF en uiteindelijk de val van de Berlijnse Muur. Met dit laatste deel van de trilogie, dat eindigt bij de eeuwwisseling, nemen we afscheid van de vier vrouwen die we sinds 1919 vergezellen.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Saghe , Gialli Noir e Avventura » Saghe

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 18/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044978896

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De tijden veranderen"

De tijden veranderen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima