Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De trein naar het Imperium

Maja Wolny
pubblicato da Standaard Uitgeverij - Algemeen

Prezzo online:
0,00

Tussen 1989 en 1991 doorkruiste de Poolse journalist en schrijver Ryszard Kapuciski het onmetelijke 'Imperium' van de uiteenvallende Sovjet-Unie. Hij legde meer dan 60.000 kilometer af en schreef er het boek Imperium over. Eind 2021 vatte de Poolse schrijfster Maja Wolny het plan op om de reis van Kapuciski grotendeels over te doen. Ze reisde naar Siberië, maar na de Russische invasie in Oekraïne ook naar Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland. Haar ontmoetingen met Russen van alle leeftijden, opleidingsniveaus en opvattingen levert een zeldzame en unieke blik van binnenuit op. Een journalistiek verslag dat leest als een thriller, vooral wanneer haar reis onverwachts wordt onderbroken.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia militare » Storia: specifici argomenti

Editore Standaard Uitgeverij - Algemeen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789460417207

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De trein naar het Imperium"

De trein naar het Imperium
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima