Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De två trädgårdarna

Carola Hansson
pubblicato da Saga Egmont Swedish

Prezzo online:
6,99

Den svenske botanikern och drömmaren Viktor reser till Centralamerika för att träffa sin vän Leonard som slagit sig ner i regnskogen för att förvandla den till nationalpark. Mitt i det tropiska landskapet gör Viktor en annan resa i tiden, runt halva jordklotet tillbaka till den dag i Helsingfors då han mötte den kvinna som skulle bli hans hustru. Resan till regnskogen förvandlas till en resa i minnet och kretsar kring kärleken mellan Viktor och hans fru. En resa som tvingar honom att möta sina egna inre motsättningar.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/10/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9788711968796

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De två trädgårdarna"

De två trädgårdarna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima