Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De tweede doodzonde

Jan Guillou
pubblicato da Prometheus

Prezzo online:
15,99

De jaren tachtig verschijnen turbulent ten tonele in het nieuwe deel van Jan Guillous monumentale reeks De grote eeuw. Opnieuw weet Guillou met verve historie en fictie te verweven, en blijkt de tijdgeest van het decennium onontkoombaar voor de personages die hij opvoert. Voor de familie Lauritzen lonkt de lucratieve handel in vastgoed, die gouden bergen belooft. Tegelijkertijd komt het advocatenkantoor van Eric Letang onder druk te staan, met een serie aan onschuldige slachtoffers die in deze jaren de rechtszaal in worden geleid. Voor de lezer begint Guillou herkenbare tijden te naderen. Tegelijkertijd nadert met dit op een na laatste deel ook het einde van een meeslepend epos over drie broers uit een klein vissersdorp in Noorwegen en hun nazaten. Jan Guillou voert de lezers langs kolonialisme, wereldoorlogen, verzet, spionage en protestbewegingen in de meest bewogen en bloedigste eeuw uit de menselijke geschiedenis.

Jan Guillou(1944) is zonder twijfel de populairste schrijver van Zweden. Van zijn boeken werden alleen daar al meer dan tien miljoen exemplaren verkocht, en zijn werk is vertaald in meer dan twintig talen. De reeks De grote eeuw is zijn meest ambitieuze literaire project tot op heden. Alle delen werden internationale bestsellers; elk deel bereikte in Zweden in de eerste week na verschijning de top 3 van de bestsellerlijsten.

Over Echte Amerikaanse jeans:
`Guillou is een aristocratisch verteller die behoedzaam zijn woorden kiest in een uitgewogen schrijfstijl, zonder zijn greep op het grote geheel te verliezen.'
NRC HANDELSBLAD

Over Zij die dromen doden slapen nooit:
`Een meesterlijke roman over de rode jaren, die van Böll, Meinhoff en veiligheidsdienst Säpo.'
TROUW

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Prometheus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/07/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789044645156

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De tweede doodzonde"

De tweede doodzonde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima