Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De vergeten tombe

Kate Mosse
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
7,99

Weer een onweerstaanbare roman van Kate Mosse in de geheel vernieuwde lijn van Citadel en Het verloren labyrint

  1. Léonie Vernier en haar broer Anatole worden door hun tante uitgenodigd bij haar te komen wonen in Rennes-les-Bains, in het zuiden van Frankrijk. Daar, op het prachtige landgoed Domaine de la Cade, stuit Léonie op een dag op een tombe, en zet ze een reeks gebeurtenissen in gang die haar leven voorgoed zullen veranderen.

  2. Meredith Martin, een Amerikaanse studente, is bezig met een proefschrift over de beroemde Franse componist Claude Debussy. Haar zoektocht naar de details van zijn leven voert haar naar Rennesles-Bains, waar ze in het hotel Domaine de la Cade verblijft. Al bij aankomst bekruipt Meredith het gevoel dat ze het landgoed kent, en ze vermoedt dat ze een band met deze streek heeft die ze nooit voor mogelijk had gehouden. Gaandeweg wordt Meredith meegesleept in een tragische liefdesgeschiedenis, het verhaal van een vermist meisje en de dramatische gebeurtenissen van ruim een eeuw geleden

De pers over de boeken van Kate Mosse

`Mosse weet een prachtige, haast hallucinerende sfeer op te roepen die ervoor zorgt dat je dit boek in één adem uitleest.' Vrij Nederland

`Prachtig!' Margriet

`Mosse blinkt uit in het opbouwen van spanning, terwijl de lezers in het duister tasten. Dit boek voldoet aan al je verwachtingen.' Metro

`Deze roman, vol bezieling en met fantastische plotwendingen, draait om een onvergetelijke heldin en een mysterie dat je nog lang na het omslaan van de laatste pagina zal bijblijven.' The Independent

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/10/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789402307825

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De vergeten tombe"

De vergeten tombe
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima