Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De verloren vader

Diney Costeloe
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
11,99

In 1921 plant iemand in het geheim een boom voor `een onbekende soldaat', maar wie deed dat en waarom? Tachtig jaar later gaat Rachel op onderzoek uit, en onthult meer geheimen dan ze had verwacht. Bestsellerauteur Diney Costeloe schreef met 'Verloren vader' een aangrijpende roman.

  1. In een Engels dorpje worden acht bomen geplant als monument voor acht soldaten die nooit terugkwamen uit de oorlog. Op een dag blijkt er een negende naast te staan. Wie is de `onbekende soldaat' aan wie de boom is opgedragen?

  2. Het monument dreigt te worden gekapt voor een nieuwe wijk. Journaliste Rachel Elliott raakt gegrepen door het verhaal achter de negende boom, en ze spant zich in om het mysterie op te lossen. Maar ze had nooit kunnen bedenken hoe persoonlijk dit verhaal zou blijken te zijn

Diney Costeloe groeide op met boeken dankzij haar vader die uitgever was in Londen. Haar romans 'De verloren kinderen', 'Het meisje zonder naam' en 'Familie op de vlucht' zijn internationale bestsellers.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica » Saghe , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Saghe

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789026149665

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De verloren vader"

De verloren vader
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima