Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De verloren verhalen - John Flanagan
De verloren verhalen - John Flanagan

Audiolibro De verloren verhalen

John Flanagan
pubblicato da Gottmer Uitgevers Groep b.v.

Prezzo online:
0,00

Luister naar 'De verloren verhalen', deel 11 van de spannende internationale bestsellerserie 'De Grijze Jager' van John Flanagan. Alleen in Nederland en Belgi├ź zijn er van deze fantasyreeks al meer dan 1,5 miljoen boeken verkocht. Voorgelezen door Marianne Schaeffer.

Iedereen kent inmiddels de legenden van de Grijze Jagers van Araluen, maar niemand kende tot nu toe het hele verhaal... Heeft Halt de waarheid gesproken toen hij vertelde hoe Will wees is geworden? En heeft Gilan ontdekt waar Morgaraths luitenant zich schuilhield na de strijd op de Driestappas? Komt er een koninklijke bruiloft? Of slaat het noodlot alsnog toe?

Geïnspireerd door vragen en brieven van zijn lezers geeft John Flanagan in 'De verloren verhalen' antwoord op alle brandende kwesties in de wereld van de Grijze Jagers. In dit elfde boek valt te lezen wat er voorafging aan de gebeurtenissen die zijn beschreven in de voorgaande tien delen van deze serie en wat er nog gaat komen voor Will, Halt, Arnaut, Alyss, Evanlyn, Gilan - en wat dacht je van die kleine, eigenwijze pony? Een echte fan mag dit boek niet missen. Voor lezers vanaf 10 jaar.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Audiolibro

Durata 12:57.41

Pubblicato 02/07/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789025756536

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De verloren verhalen"

De verloren verhalen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima