Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De versjesboom

Marianne Busser - Ron Schroder
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
4,99

Het perfecte boek voor de Nationale Voorleesdagen 2020!

Heel veel grappige, bijzondere versjes, geschreven door Marianne Busser & Ron Schröder en prachtig geïllustreerd door Charlotte Bruijn.

Er staat een boom vol versjes in het grote voorleesbos
er hangen er wel honderd aan de takken
als iemand op een avond graag iets grappigs lezen wil
dan kan hij dus zo'n vrolijk versje pakken

Er staat een boom vol versjes in het grote voorleesbos
we zouden je heel graag zo'n boompje geven
maar omdat dat niet kan, hebben wij speciaal voor jou
de allerleukste versjes opgeschreven!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/01/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789048848393

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De versjesboom"

De versjesboom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima