Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dit is geen conventioneel boek over leiderschap. Er zijn volgens Branson namelijk geen regels, maar wel geheimen die hij heeft geleerd in zijn tijd bij onder andere Virgin Records. In De Virgin-Way deelt Richard Branson deze geheimen over authentiek leiderschap en succes.

Aan de hand van persoonlijke anekdotes en ervaringen van mensen die hem hebben geïnspireerd - van politici, zakenmannen, ontdekkingsreizigers, wetenschappers en filantropen - laat hij zien hoe belangrijk plezier, passie, familie en de uitstervende kunst van het luisteren zijn voor wat zijn werknemers over de hele wereld `The Virgin Way' noemen.

Of je nu aan het begin van je carrière staat of het hoofd van een Fortune 500-bedrijf bent - De Virgin-Way helpt je om je eigen directeur te zijn en een ware leider te worden, niet zomaar een baas.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/05/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789402303162

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De virgin-Way"

De virgin-Way
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima