Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De wereld buiten je hoofd

Matthew B. Crawford
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
9,99

We klagen vaak over ons te drukke leven en voelen ons belaagd door voortdurende afleiding. Met de toenemende afwezigheid van gerichte aandacht lijkt onze denkwereld steeds gefragmenteerder te worden.

Matthew Crawford onderzoekt aan de hand van de intense aandachtsspanne van ijshockeyers, topkoks en lassers hoe we onze verloren autonomie weer terug kunnen vinden. Hij plaatst de vertrouwde drukte van het dagelijks leven tegenover het langzame ambacht van pijporgelbouwers. De crisis van onze aandacht wordt vaak toegeschreven aan de digitale ontwikkelingen, maar die zijn er slechts oppervlakkig debet aan. In zijn boek legt Crawford de werkelijke oorzaken bloot, die zich bevinden in de wortels van onze westerse cultuur.

De wereld buiten je hoofd is onmisbaar in het hedendaagse leven en leert ons hoe we ons staande kunnen houden in onze hectische wereld.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789023497752

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De wereld buiten je hoofd"

De wereld buiten je hoofd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima