Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De wereld na de pandemie

Fareed Zakaria
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
12,99

Hoe is onze wereld veranderd door de pandemie? Van thuiswerken tot de relatie tussen China en Amerika, in dit boek analyseert Zakaria de staat van de economie en de politiek in 2021. `De wereld na de pandemie' is Fareed Zakaria's nieuwste boek. Lenin zei ooit: `Er zijn decennia waarin er niets gebeurt en weken waarin zich decennia lijken te voltrekken.' We beleven nu zo'n versnelling. Zowel de positie van de VS als een fenomeen als thuiswerken is op slag veranderd. Zakaria helpt lezers de aard van een postpandemische wereld te begrijpen, met name de politieke, sociale en technologische gevolgen die zich in de komende jaren gaan voordoen. In tien hoofdstukken over mondiale thema's, variërend van biologische risico's tot de definitieve doorbraak van digitaal leven tot een opkomende bipolaire wereldorde, helpt Zakaria lezers na te denken over de mondiale effecten van de coronacrisis. `De wereld na de pandemie' is een urgent en actueel werk, en nodigt uit tot reflecties op het leven in de eenentwintigste eeuw.

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789045043760

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De wereld na de pandemie"

De wereld na de pandemie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima