Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Defne'yi Beklerken

Asl Der
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,11

Ödüllü yazar Asl Der, yalnzl, hüznü, dostluu ve umudu bir gencin günlüüne sdryor. Ergenliin zorlu yollarn ve iletiimsizliin yol açt çözümsüzlükleri, okul, ev, komular üçgenine yerletiren roman, akran zorbal, yetikin-genç ilikisi gibi zor konular merak uyandrc ve temposu yüksek bir kurguyla iliyor. Romannda dostluun, ilk akn, edebiyatn ve müziin iyiletirici gücünü hissettiren yazar, bir yandan gencin skntlarn ve snd kaleleri onun kelimeleriyle aktarrken, bir yandan da bütün bunlara kör olabilen yetikinin iç hesaplamasn gözler önüne seriyor. Hem gençlerin hem yetikinlerin kendi duygu dünyalarna ait pek çok ayrnt bulabilecei roman, hz giderek artan dünyada bir anlna da olsa durup dinlemenin ve anlamann önemine iaret ediyor.

kolik annesi ve bitmek bilmez kitabn yazmaya çalan babasnn arasnda büyüyen Defne, çok yalnzdr. Üstelik, okuldaki Patlak Kz ad ve bana bela olan bir grup yüzünden iyice köeye skmtr. Ancak, snfa gelen gizemli bir genç ve apartmanda kefetmeye balad yeni yaamlar, onu dönütürmeye balar. Odasnda baygn bulunduu âna dek onun yaadklarndan habersiz olan annesi, bu dönüümün izini, hastanenin acil servisinde korkuyla beklerken snd Defne'nin günlüünde bulabilecek midir?..

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786054603664

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Defne'yi Beklerken"

Defne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima