Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dekanen : Ur Spencer C. Spencers efterlämnade papper

Eva Wilsson - Lars Gustafsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

l dr Spencer C. Speneers efterlämnade anteckningar skildras mötena mellan Spencer och dekanen på universitetet i Texas-dr Paul Chapman. Det som börjar som ett filosofiskt samtal, ändrar plötsligt karaktär. Insatserna höjs och rykten förekommer som säger att dekanen skulle äga övernaturliga krafter.

Medarbetare som misshagar dekanen har en tendens att försvinna. En del tyder dessutom på att dekanen under sin tid som officer i Vietnam begick en och annan oegentlighet. Handlingar som kan vara orsaken till att en envis författare nu jagar honom. Dekanen och Spencer ingår en mörk pakt där Spencer lovar att mörda den besvärande författaren om dekanen i sin tur undanröjer Speneers kusin, vars flickvän han har en kärleksaffär med. Frågan är om konsekvenserna som uppstår är värda ett sådant avtal.

Dekanen publicerade första gången 2003 och är tredje delen i Lars Gustafssons amerikanska trilogi. En spännande roman där filosofiska resonemang blir en fråga om liv och död.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/08/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100161781

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dekanen : Ur Spencer C. Spencers efterlämnade papper"

Dekanen : Ur Spencer C. Spencers efterlämnade papper
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima