Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eventyret Den lille grønne drage er en børnebog for børn i indskolingen.
Dette er historien om en drage, der fødes i en skov hvor der bor mange dyr og forskellige racer. Dragen vokser op I et hjem, hvor den ikke hører til, derfor er den ikke accepteret.
Dragens kærlighed til skoven og dyrene giver den selvværd og den udvikler strategier, mens den drømmer om at have et venskab med en rigtig ven.
Ensomhed, sorg og savn efter nogen, der ligner den selv, gør at den lille grønne drage rejser ud for at lede efter andre grønne drager. Da han endelig kommer frem, viser det sig at hans rejse kun lige er begyndt.
Her bliver den lille drage også ekskluderet af fællesskabet fordi den er fremmed. Man ved ikke, hvem den er. Den får dog venner den kan lege og samarbejde med, men jalousi og angst gør, at den må ekstra meget igennem.
Et moderne eventyr der handler om tabu emner så som; ensomhed, eksklusion, empati, jalousi, selvtillid, følelser, mobning og prøvelser men også om tolerance og venskaber, der opstår på tværs, når man hjælper hinanden.
Bogen er velegnet som oplæsning og har et LIX-tal på 24 der svarer til 3-4 klasse.
Udgivet af Forlaget 1pen.dk 2019

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller » Narrativa

Editore 1pen Epublish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/08/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788793566002

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den Lille Grønne Drage"

Den Lille Grønne Drage
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima