Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Et mystisk mord sætter gang i begivenhederne i spændingsromanen "Den døde i sneen". Johnny Ortiz bliver sat på sagen, og han kan med det samme se, at der er noget, som ikke helt stemmer. Så finder et nyt mord sted, og Ortiz begynder langsomt at kunne lægge brikkerne sammen - men det er en kamp mod tiden, hvis han skal kunne se det fulde billede, før begivenhederne eskalerer.

Richard Martin Stern (1915-2001) var en amerikansk forfatter, der indledte sin forfatterkarriere med at skrive spændingsbøger om privatdetektiver, og netop spændings- og mysteriegenren var den, som han blev særligt kendt for. Sterns mest berømte værk var hans roman fra 1973, "The Tower". Bogen var inspireret af konstruktionen af World Trade Center og var året efter en af inspirationskilderne til filmen "The Towering Inferno" (dansk titel: "Det tårnhøje helvede"). Stern fik sin litterære debut i 1958 med romanen "The Bright Road to Fear", som han også vandt en Edgar Award for i 1959.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/02/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788711679487

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den døde i sneen"

Den døde i sneen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima