Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den egentliga berättelsen om herr Arenander : Anteckningar

Eva Wilsson - Lars Gustafsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

Detta är en berättelse där hjälten redan i första kapitlet är räddningslöst förlorad. När fortsättningen ändå handlar om hans möjligheter att klara sig uppstår en inkonsekvens. Denna är inte bara avsiktlig utan också tillbörlig.

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar.

Den egentliga berättelsen om herr Arenander publicerades första gången 1966 och är ett slags idéroman och ett filosofiskt prosaverk.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100161804

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den egentliga berättelsen om herr Arenander : Anteckningar"

Den egentliga berättelsen om herr Arenander : Anteckningar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima