Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den fjärde urbana revolutionen

Lars Raattamaa - Lars Sundh
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
10,08
10,56
-5 %
10,56

Vad händer när arkitekten inte längre är nagot annat än finanskapitalismens lilla köttsliga AI-algoritm?

Den fjärde urbana revolutionen är en bok om Angereds plats. I historien. I världen. I tankesystemen och i maktstrukturerna. Om du följer med sa gar vi längs arkitekturens och stadsbyggnadskonstens sandiga historia fran Çatal Hüyük till i dag och till i morgon och till Angered.
Det finns sa manga platser. En del heter Manchester. Andra heter Telefonplan, Upplands-Väsby, Nuulanki. Pa en del platser heter samhällsbygget Babylon eller Fatehpur Sikri. Pa andra heter det Gardsten, Rannebergen, Hjällbo, Hammarkullen. Jag har varit pa alla platser. För att jag ville veta hur det gemensamma huset ser ut. Hur socialismen ser ut. Världen vi bygger at oss själva.
Den fjärde urbana revolutionen är en utställning i Angereds konsthall. Den handlar om vad vi är värda. Värde som sociala relationer mellan ting. Mellan bilder och hus. Men vem äger värdet? I dag har huset blivit ett värdepapper att bo i. Sa vad gör finansialiseringen av arkitekturen med oss som människor? Vad händer när arkitekten inte längre är nagot annat än finanskapitalismens lilla köttsliga AI-algoritm?
Den fjärde urbana revolutionen är ett monster. Förort, smastad och landsbygd. Kan vi leva med det monstret?

LARS RAATTAMAA, född 1964 och utbildad arkitekt, debuterade 1989 med diktsamlingen Ur krakars gäld. Han har erhallit flera priser, bland annat Sveriges Radios Lyrikpris och Aftonbladets litteraturpris.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178935833

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den fjärde urbana revolutionen"

Den fjärde urbana revolutionen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima