Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den försvunna guldfisken

Christina Olséni - Micke Hansen
pubblicato da BOKFABRIKEN

Prezzo online:
8,83

Eleverna på Vingelskolan arbetar med Tema Havet när skolans bibliotekarie, Inga Blad, plötsligt upptäcker att hennes älskade guldfisk, Shakespeare, har blivit alldeles randig.

"Shakespeare är sjuk!" ropar Inga förfärat.

Men är guldfisken verkligen sjuk eller har någon bytt ut honom? Skolvaktmästare Tores Detektivbyrå har fått ett nytt uppdrag, och tillsammans med skolbarnen Klara och Otto får Tore fullt upp med att lösa det kluriga fallet.

CHRISTINA OLSÉNI & MICKE HANSEN, som har gjort sig kända för sina humoristiska deckare för vuxna, skriver nu även för den yngre publiken.

"Boken utmärker sig, framför allt, genom sin fyndiga humor, sitt finurliga språk och färgstarka personligheter med fantastiska namn." Alan Pejkovic, BTJ

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Bokfabriken

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/04/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789178350384

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den försvunna guldfisken"

Den försvunna guldfisken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima