Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den försvunna mikrofonen

Christina Olséni - Micke Hansen
pubblicato da BOKFABRIKEN

Prezzo online:
8,83

På Vingelskolan råder det schlageryra. Skolpersonalen ska ha sångtävling och eleverna röstar fram segraren. Skolans musiklärare, Lena Toner, brukar alltid vinna. Men när hon ska sjunga är hennes guldmikrofon spårlöst försvunnen. Istället för en mikrofon sitter det en morot i mikrofonstativet! Är det ett sabotage eller ett dåligt skämt? Skolvaktmästare Tores Detektivbyrå, med Otto och Klara i spetsen, har fått ett nytt klurigt uppdrag.

Christina Olséni & Micke Hansen, som har gjort sig kända för sina humoristiska deckare för vuxna, skriver nu även för den yngre publiken. Skolvaktmästare Tores Detektivbyrå är en deckarserie för barn i åldern 6 till 9 år.

Sagt om Den försvunna mustaschen:

"Boken utmärker sig, framför allt, genom sin fyndiga humor, sitt finurliga språk och färgstarka personligheter med fantastiska namn." - Alan Pejkovic, BTJ

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Bokfabriken

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/09/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789178352876

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den försvunna mikrofonen"

Den försvunna mikrofonen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima