Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den försvunna mustaschen

Christina Olséni - Micke Hansen
pubblicato da BOKFABRIKEN

Prezzo online:
8,83

"Den är borta!" skriker Vingelskolans rektor Per Fekt upprört.

Skolvaktmästare Tore E. Händig inser förvånat att rektorns stora, buskiga mustasch är försvunnen.

Tillsammans med skolbarnen Klara och Otto bestämmer han sig för att ta reda på vem som ligger bakom den fräcka mustaschstölden.

CHRISTINA OLSÉNI & MICKE HANSEN, som har gjort sig kända för sina humoristiska deckare för vuxna, skriver nu även för den yngre publiken. Skolvaktmästare Tores Detektivbyrå är en ny deckarserie för barn i åldern 6 till 9 år.

"Boken utmärker sig, framför allt, genom sin fyndiga humor, sitt finurliga språk och färgstarka personligheter med fantastiska namn." Alan Pejkovic, BTJ

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Bokfabriken

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/04/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789178350346

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den försvunna mustaschen"

Den försvunna mustaschen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima