Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den härskande klassen : En bok om Sveriges politiska elit

Bengt Ericson - Niklas Lindblad
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
9,42

Något har gått snett med vår svenska demokrati.Genom ett offentligt mångmiljardstöd - som de själva beslutar om - har partierna gjort sig ekonomiskt oberoende av sina medlemmar. Det har skapat en samförståndskultur, där de olika lägren nu har mer gemensamt med varandra än med de väljargrupper som de påstår sig företräda.
Den härskande klassen är en initierad och underhållande skildring av en politisk aristokrati med tillhörande privilegier. Rekryteringsbasen utgörs av de knappa tre procent av befolkningen som ännu tillhör ett parti och toppaktörerna har ofta en likartad profil.
De har den "rätta" bakgrunden, i stor utsträckning byggd på personliga släktband. De betraktar sig själva som yrkesproffs snarare än som valda till några förtroendeuppdrag. Och de har inte det minsta problem med att byta sida när den dagen kommer. Det har lett till rena svängdörren mellan partierna och pr-branschen.
Går det verkligen att lita på sådana makthavare?

BENGT ERICSON är en av Sveriges mest erfarna journalister och författare till flera uppmärksammade böcker, senast Spekulanten med avslöjande inblickar i hur Erik Penser plundrades av det ekonomiskpolitiska etablissemanget. Han har också skrivit kritiker- och försäljningssuccén Den nya överklassen.

"Intelligent och underhållande."
Ingalill Mosander, om Den nya överklassen

"Vem ska läsa Ericsons bok? Den som har det minsta intresse för politik och ekonomi."
Dag Sandahl, om Spekulanten

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/08/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789174614633

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den härskande klassen : En bok om Sveriges politiska elit"

Den härskande klassen : En bok om Sveriges politiska elit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima