Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den italienske stjernekirurgen / Eventyr i Delfi

Melanie Milburne - Robin Gianna
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
7,28

Den italienske stjernekirurgen

Kjendiskirurgen Alessandro Lucioni er i og for seg superlekker, men jeg kommer aldri til å glemme det som skjedde mellom oss i Paris, eller at han knuste mitt hjerte.

Nå står han her og vil at jeg skal hjelpe ham med niesen hans - og at vi to skal fortsette der vi sluttet! Men denne gangen vil jeg ikke bare være en trøst etter at han har gjort det slutt med en annen. Det blir ikke lett å motstå ham, for jeg har fortsatt våre fantastiske netter friskt i minne ...

Eventyr i Delfi

Den ambisiøse arkeologen Laurel Evans skal snart få oppfylt drømmen til sine døde foreldre! Utgravingene i Delfi har ført henne så nær målet at det ikke er snakk om at hun kan tillate seg å bli distrahert av noe. Men så treffer hun den sexy legen Andros Drakoulias.

Etter å ha studert medisin i USA, har Andros vendt tilbake til sin greske by med den datteren som han for noen år siden ikke visste at han hadde. Hans playboydager er over, og han er fast bestemt på å leve alene sammen med den lille jenta. Hvorfor klarer han ikke da å slutte å tenke på den vakre arkeologen?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2016

Lingua

EAN-13 9789150739909

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den italienske stjernekirurgen / Eventyr i Delfi"

Den italienske stjernekirurgen / Eventyr i Delfi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima