Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den lilla världen : Om märkvärdigheter uti människorna

Eva Wilsson - Lars Gustafsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

Lars Gustafsson skriver här essäer om sina barndoms minnen, om musik och om varför han då och då talar med sig själv. Han ger här träffsäkra reflektioner om vardag och liv, om avund och om konflikter.

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar.

Den lilla världen publicerades första gången 1977.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100161811

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den lilla världen : Om märkvärdigheter uti människorna"

Den lilla världen : Om märkvärdigheter uti människorna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima