Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ZOO SAVNER EVENTYR OG SPÆNDING og har brug for et afbræk i hverdagens trummerum og fra kæresten, som hun snart skal giftes med. Derfor sender hun ansøgningen. En ansøgning, der kort efter fører til, at hun er én ud af tolv deltagere i en reality-tv-serie i New Englands ufremkommelige vildmarker. Programmet handler om at overleve, at være udholdende og at overvinde sig selv. Den sidste, der er tilbage, vinder. Men undervejs sker der noget uventet. Zoo opdager ikke, at konkurrencen er afblæst. Hun fortsætter længere ind i skoven, selvom der ikke længere er postet ledetrade eller kameraer gemt i træerne, uden at vide, at eventyret er løbet løbsk. Nu er det op til hende selv at holde sig i live og vende hjem igen. I virkeligheden. Lige dele overlevelses-thriller og dystopi. Olivas debut er et gribende portræt af et helt almindeligt menneske, hvis overlevelsesinstinkter tager til i takt med erkendelsen af, at hun ikke kan stole pa den virkelighed, hun ser.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Avventura » Fantasy , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Narrativa di Avventura , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788771805987

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den sidste"

Den sidste
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima