Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den stora utmaningen

Herman Wenlin - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,81
11,34
-5 %
11,34

En sak är säker: i Johannes vänkrets gar ingen säker. Inte ens de själva.
Det är dags för Johannes att göra comeback som skadespelare i filmen "Vin, kvinnor och sang". Tillsammans med kompisen Envar aker han till Palma, Mallorca, där inspelningen ska ske. Och Palma, Mallorca, kommer aldrig mer att bli sig likt.
Hemma i Sverige bor dramatikern Katarina med sina bada manliga sambos i lilla huset ute pa vischan och far oväntat besök av Polisen. Och pa TV24 har Fluffo och Ylva fatt förstärkning av en yngre förmaga, kallad Praktikant-Patrik som rakar ut för diverse jobbigheter som gör honom viral. Inte heller Sverige kommer salunda att bli sig likt.
Livet pa Mallorca har sina prövningar. Envar provar pa jobbet som den snälla godisbjörnen Yompi, blir ägare av en vandrande-pinne-farm och ställs inför sitt livs största utmaning. Och hur är det egentligen med gängets hyresvärd pa turistorten - det danska Sigmund Freud-sällskapet - star det riktigt rätt till pa hjärnkontoret hos de som bor där?

För den som läser "Den stora utmaningen", den fristaende fortsättningen pa tva tidigare böcker, kommer livet aldrig mer att bli sig likt. Ta risken! Nagra smällar far man ju ta.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/02/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789180524780

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den stora utmaningen"

Den stora utmaningen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima