Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den største historie

Julie Bang - Johan Olsen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
21,83
22,92
-5 %
22,92

Den største historie er en fortælling, der svarer pa det allerstørste spørgsmal, som et barn kan stille og som de færreste voksne tør prøve at svare pa.
11-arige Ava stiller altid mange spørgsmal, men en dag finder hun pa det største, hun har stillet indtil nu: Hvad er et menneske?
Heldigvis kender hun en, der kan hjælpe hende med at svare. Johan Olsen hedder han. Han er videnskabsmand og bor i lejligheden ved siden af Avas, hvor han har masser af fossiler og bøger og en stjernekikkert, der peger op mod himlen.
Johan ved, hvordan man kan svare pa Avas spørgsmal, og de to naboer tager ud pa en meget virkelig fantasirejse sammen, der bade byder pa Big Bang, livets oprindelse, de første dyr pa land, masseuddøen, dybhavet, de første aber og selvfølgelig kage.
Johan ved, at de ma rejse tilbage til altings begyndelse. Dengang, der endnu ikke fandtes tid og rum; dengang al energi i universet var samlet i et punkt, der var mindre end spidsen af din lillefinger. De ma opleve, hvordan det er gaet til, at der overhovedet findes NOGET. Hvordan noget af det er blevet til stjerner og planeter. Hvordan noget er blevet levende, hvordan noget af det levende er blevet til dyr, og hvordan nogle af de dyr med tiden er blevet til mennesker.
Den største historie er en nyskabende, visuelt fortalt faktafortælling for børn. I hvert kapitel oplever vi et vigtigt moment i universets og livets tilblivelse afgørende øjeblikke, hvor noget nyt tager form, og hvor alt er pa spil.
Samtidig med bogen udkommer Den største historie som podcastserie den maske mest ambitiøse, der endnu er produceret til danske børn. Serien distribueres af podcastpionererne Third Ear. Den er produceret af Julie Bang for Monomono med Johan Olsen som bærende fortæller og 13arige Kamille Winsløv Wied som "Ava".

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den største historie"

Den største historie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima