Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Østeuropa, 1939. Den nazistiske besættelse lukker grænser mellem lande og skaber dem i folks sind, samtidig med at de nazistiske jødedeportationer begynder.

De hasidiske jøder lever ultraortodokst. Zalman Stern er ung, meget torakyndig og en del af dette religiøse fælleskab; han har som god, rettroende jøde kone og børn og lever sit liv til Herrens ære, men også hans familie kommer under stærkt pres. Familien tager den forældreløse, fireårige Mila til sig, og hun og Zalmans egen datter, Atara, vokser op som søstre. Familien flytter til Paris, hvor Zalman stoisk forsøger at skærme sin familie fra den by og den omverden, de lever i. Men Atara opdager bøgernes verden - en verden, hun ikke kan afvise.

Femårige Josef Lichtenstein mister ved krigsudbruddet hele sin familie, men den kristne tjenestepige Florina redder hans liv. Først som 12-årig konfronteres han med sin hasidiske, jødiske arv, og hans liv fortsætter i New York - i den nye verdens muligheder og i efterkrigstidens havn for forfulgte religiøse minoriteter.

Josef og Mila indgår med tiden et korrekt, godkendt hasidisk ægteskab, men børnene lader vente på sig. Livstråde spindes sammen, forkludres, umuliggøres. Både Atara og Mila gennemgår en udvikling. Hvordan kan man navigere i brændingen mellem enten at acceptere sin plads i et ortodokst religiøst samfund eller at blive fristet af nye muligheder og finde sit liv i en verden udenfor?

Hvordan står det enkelte menneske over for den guddommelige Lov? Kan man finde modet til det frie valg? Og hvad fører det med sig?

Romanen åbner på følsom og rørende vis de skjulte dybder i menneskesindet, som vi skjuler for hinanden og meget ofte for os selv.

Medrivende og smukt udforsker Markovits i knusende detaljer, hvad der sker, når urokkelig kærlighed, stringent religiøs Lov og århundreders traditioner støder sammen. Anouk Markovits (f. 1952) voksede op i Frankrig i et ultraortodokst hasidisk-jødisk samfund. I en alder af 19 år forlod hun sin familie for at undgå et arrangeret ægteskab. rnDet er opvæksten blandt fundamentalister, hun trækker på, i sit mest kendte og meget anmelderroste værk "Den udstødte" fra 2012, der netop skildrer livet i et ortodokst jødisk samfund.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Storia e Biografie » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica » Storia: specifici argomenti , Religioni e Spiritualità » Testi sacri ebraici

Editore Rosenkilde

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/10/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788771284447

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den udstødte"

Den udstødte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima