Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den utbrända hjärnforskaren : Personliga erfarenheter, fakta och vägen till läkning

Hedvig Soderlund - Miroslav Sokcic
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
11,79

När Hedvig Söderlund blev befordrad till professor i psykologi var hon sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Hon hade, på både nationell och internationell nivå, framgångsrikt forskat på hur minnet är organiserat i hjärnan. Just minnet påverkas i hög grad vid utmattning, och nu undrade hon hur det såg ut i hennes egen hjärna. I boken berättar hon sin egen historia, om framgång och motgång, om iakttagelser hon gjort i forskarvärlden, om varningssignalerna som till sist smög sig på. Hon går igenom vad som händer med en människa vid utmattning och hur hjärnan påverkas. Hedvig Söderlund söker svar på varför kvinnor så ofta drabbas - och varför det talas om prestationsprinsessor men inte om prestationsprinsar.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/03/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789178870974

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den utbrända hjärnforskaren : Personliga erfarenheter, fakta och vägen till läkning"

Den utbrända hjärnforskaren : Personliga erfarenheter, fakta och vägen till läkning
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima