Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

VINDER AF ORLAPRISEN 2010<<< Den unge magiker Josephine Teller er rejst med sin faster og onkel til den nordengelske landsby Haselby, hvor de vil åbne et hotel i et gammelt, forladt hus. Josephine glæder sig ikke til at skulle tilbringe sommeren med hotelarbejde, men da husets høloft afslører en uhyggelig hemmelighed, bliver hun med ét draget ind i et årtier gammelt mysterium, som truer med at ødelægge hotellet og hendes families forretning. Med sin egen magi og med hjælp fra den hemmelighedsfulde Nell fra landsbyen, tager Josephine fat på at løse gåden, der trækker spor til en langt større sag om et forsvundet, magisk relikvie: Humaran ¿ den ydmyge amulet. Romanen er fantasy iblandet et særdeles veldrejet mysterie-plot og en grum spøgelseshistorie. Den er til de 14-årige og opefter, men kan også læses af lidt yngre læsere. Humaran-trilogien foregår i en verden, der er meget lig den, vi kender. Teknologisk befinder den sig dog på et stadie svarende til ca. år 1900, og desuden spiller magi en væsentlig rolle. I seriens to næste bøger udvikler historien sig til en såkaldt hero¿s journey, en rejse ud i verden og de eventyr, der venter der.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/04/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788771282238

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den ydmyge amulet"

Den ydmyge amulet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima