Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alle spor i sagen pegede mod den suspekte kunstmaler Burke Damis - den zebrastribede ligvogn, issylen, det nedgravede lig, det forladte barn i bilen, den blodplettede hat.

Privatdetektiven Lew Archer undrer sig derfor ikke, da han bliver engageret af rigmanden oberst Blackwell, hvis datter er ved at kaste sig ud i et forhastet giftermål med Damis. Hans opgave er først og fremmest at undersøge de mange uhyggelige begivenheder, der synes at klæbe til Damis` fortid, men han opdager snart, at alle de løsninger, der ligger lige for, er fælder anbragt af en kold og beregnende morder.

Et endeløst skakspil med menneskelige brikker tager sin begyndelse. Fra Californiens solbeskinnede byer, over Los Angeles til Mexico og Lake Tahoe går jagten på en bestialsk forbryder, en morder, der slår til igen og igen

Kenneth Millar (1915-1983) var en amerikansk-canadisk forfatter, der skrev mange af sine værker under pseudonymer, hvoraf Ross Macdonald var et af dem. Han var særligt kendt for sine hårdkogte kriminalromaner, som udover forbrydelser og "whodunit"-elementet, indeholdt en psykologisk indsigt i karaktererne, som var ny for genren. Millars værker regnes som nogle af de bedste amerikanske krimier.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/11/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711689684

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den zebrastribede ligvogn"

Den zebrastribede ligvogn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima