Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dersimiz Namaz

Özkan Öze
pubblicato da Uurböcei

Prezzo online:
1,51

"Merak Ediyorum Dizisi'nin yazarndan sitcom tadnda bir kitap!"

Ar derece zeki ama bir o kadar da yaramaz dris Takac ve kankas Tacettin Taci, cimcime snf bakan Safinur Tazenane, her yere altn kalpli papatya resimleri çizen lepiska saçl Mahpeyker Çtrak, hakszla hiç gelemeyen gözü kara Cemile Mürdüm ile sra arkada Nefise Gügüm, ismi sorulduunda rüzgarda bir çiçek gibi titreyen zerafet timsali Aye Melek, durmadan not alan arka sralardaki esrarengiz örenci ve çok acayip srad bir öretmen Halis Muhlis! Hepsi ve daha fazlas Ümmü Pörtlek Ortaokulu 5-A snfnda!

- Günaydn çocuklar!
- Günaydn öretmenim!
- Hanmefendiler, beyefendiler! Bugünkü dersimizin konusu namaz. Ve size bunun skc bir ders olmayacana dair garanti veriyorum!

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola

Editore Uurböcei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786052236338

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dersimiz Namaz"

Dersimiz Namaz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima