Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det 3. Riges undergang

Alt Om Historie
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
3,90

I 12 år har Hitler regeret Tyskland. Da riget skrumper ind i foråret 1945, tager Føreren fast ophold i Berlin. Midt i april forskanser han sig i en bunker dybt under hovedstaden, men også her kan de russiske bomber høres døgnet rundt. Til sidst må selv Hitler se i øjnene, at kampen er tabt. Føreren afslår alle forslag om at flygte og vælger at gøre brug af både en pistol og en cyanidpille - lægens forslag til den sikreste måde at tage livet af sig selv på. Adolf Hitler er kun ét blandt utallige ofre i slutspillet. Et af krigens værste luftangreb koster tusindvis af civile livet i Dresden, og i Østersøen har et tysk flygtningefartøj kurs mod historiens største skibskatastrofe. Del 9 af EN VERDEN I KRIG går helt tæt på Det 3. Riges dødskamp. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa » Storia militare , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche » Politica e Istituzioni » Totalitarismo e Dittatura

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726380842

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det 3. Riges undergang"

Det 3. Riges undergang
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima