Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det land Erewhon

Samuel Butler
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,27

Samuel Butlers klassiske utopiske roman er en satire over det victorianske England og dets begejstring for fremskridtet og industrialiseringen. På en vandretur finder fortælleren, Higgs, det afsidesliggende og skjulte land Erewhon, som på mange måder ligner hans hjemland, men på andre punkter er helt anderledes. Erewhons indbyggere frygter maskiner, lige så meget som de omkringliggende egnes befolkning frygter Erewhons. Men Higgs kan ikke styre sin nysgerrighed og bevæger sig ind i det fremmede land for at udforske dets hemmeligheder. Efterhånden går det imidlertid op for ham, at det land, der virkede så perfekt og paradisisk, gemmer på uhyggelige hemmeligheder.

"Det land Erewhon" er en klassiker inden for den utopiske og dystopiske litteratur på højde med Jonathan Swifts "Gullivers rejser" fra 1726 og George Orwells "1984" fra 1949. Samuel Butler (1835-1902) var en britisk maler og forfatter. Som ung begyndte han at tvivle på sin kristne religion og kom i så meget strid med sin familie om emnet, at han emigrerede til New Zealand. Situationen inspirerede ham til hans første store roman "Erewhon" i 1872, der på humoristisk vis skildrer et utopisk land.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/10/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726519754

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det land Erewhon"

Det land Erewhon
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima