Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det sista andetaget

Emma Olofsson - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,81
11,28
-4 %
11,28

En sjuttonaring kör rakt in i en kemtvätt i Karlshamn och rammar en mamma med barnvagn. Strax därefter görs en makaber upptäckt i en villa. En familj hittas död vid middagsbordet. Men kvinnan är inte mamman i familjen. Hennes sanna identitet sänder en kall kare genom polisstyrkan, för nu förstar Matias Hernández och hans kollegor att de har att göra med en mördare som inte drar sig för nagot. Och kopplingen mellan de olika brotten leder dem in i ett mörker de tidigare inte varit med om.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/01/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789180199841

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det sista andetaget"

Det sista andetaget
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima