Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det stora pensionsrånet - Miljardsvindeln i Falcon Funds

Jens B Nordstrom - Niklas Lindblad
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
9,46

Emil Amir Ingmanson är en småskojare som kört flera företag i botten, gjort personlig konkurs och försörjer sig på att lura folk genom telefonförsäljning. Efter ett fängelsestraff för narkotikabrott bestämmer sig Ingmanson för att ge sig in på den svenska premiepensionsmarknaden. Där hittar han en guldåder.
Med oseriösa och olagliga försäljningsmetoder bygger Ingmanson upp premiepensionsfonderna Falcon Funds i skatteparadiset Malta. Han och hans kumpaner kommer över 2,3 miljarder kronor av det svenska folkets pensionspengar och mjölkar omedelbart fonderna på hundratals miljoner kronor. Pengarna går till sportbilar, överdådiga våningar utomlands och ett liv i lyx.
Trots mängder av varningstecken står svenska myndigheter handfallna. Männen bakom Falcon Funds är hela tiden steget före. Fram till att en liten grupp tjänstemän på Pensionsmyndigheten en dag får nog ...

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali , Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179033712

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det stora pensionsrånet - Miljardsvindeln i Falcon Funds"

Det stora pensionsrånet - Miljardsvindeln i Falcon Funds
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima