Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az 1992-ben megjelent Diana igaz története óriási felzúdulást váltott ki az angol uralkodói családban. Késbb aztán még a kételkedk számára is nyilvánvaló lett, hogy valóban ez a hercegn igaz története. Akkoriban, amikor a könyv íródott. Diana csapdában érezte magát a királyi családon belül, és nem volt hatalma az események felett. A hercegnt azonban a könyv megjelenése ahhoz is hozzásegítette, hogy élete új irányt vegyen. Ez az új, boldogabb élet azonban tragikus hirtelenséggel ért véget. Dianáról 1997-es halála után számtalan könyv jelent meg (magyarul is), melyek igen különböz módon, gyakran elfogultan meséltek a hercegnrl. Az évek során azonban beigazolódott, hogy Andrew Morton kötete kiállja az id próbáját.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari » Biografie e autobiografie

Editore Gabo Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/09/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634065579

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Diana igaz története - saját szavaival"

Diana igaz története - saját szavaival
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima