Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Birbirinden tuhaf arklar çalyordu sokaklarda!
Ve biz, hayatn çarpt kafas güzel çocuklardk

Ben sevdiim insana kendimi hiçbir zaman sevdiremedim. Dorusunu söylemek gerekirse, ben hiç kimseyi sevmek istemedim ki

Bazen böyle olur, hiç kimseyi sevmek istemezsin. Hatta mutlu olmak bile istemezsin, ama hayat istemediin eyleri önüne brakr kaçar. Kalabalklardan uzaklap bir köede hayvanlar gibi alamak istersin, ama hayvanlar nasl alar ki! Bazen dengen bozulur ite, ne yapacan arrsn! Ne kadar güçlü olursan ol, dengeni kaybedip dibe vurduun an istediini yapamazsn. Hayat alamana bile izin vermez

"Dibe vurmutum ve canm çok sklyordu. Kalabalklara karmak içimden gelmiyordu, çünkü sahte insanlardan ve sahte duygulardan midem bulanyordu"
-Mesud Topal-

"Mesud Topal, bu kitabnda allm tarzn dna çkyor. Hayat, insan ve ak farkl bir dilde anlatarak, deliliin snrlarn zorluyor."
-Ertürk Akun-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 248

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 199

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786010370

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dibe Vuranlar"

Dibe Vuranlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima